Иргэний эрх зүй №1 | Law Quiz

answer choices. Харилцаанд өртөгдөж байгаа зүйл. Эрх зүйн харилцаанд оролцож буй этгээд. Эрх эдэлж үүрэг хүлээх ерөнхий чадвар. Аль нь ч биш. Question 2. 45 seconds. Q. Иргэний эрх зүйгээр зохицуулагдаж буй ...

нунтаглалт

Нунтаглагч биетийн хорогдлыг: G=Gб*e-k*t D=Dб* e-k*t Gб,Dб -анхны бөөрөнцгүүдийн жин диамет G, D-t хугацааны дараах бөөрөнцгүүдийн жин диаметр

Үнэ цэнэ

Би багадаа боддог байв. Том болоод захирал болно гэж. Өсвөр насандаа боддог болов. Нобелийн шагнал авна даа гэж. Нэг ч удаа яаж энгийн, …

Соёл Flashcards | Quizlet

Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like colere гэж ямар утгатай үг вэ?, Соёл судлал нь хэзээнээс бие даасан шинжлэх ухаан болж хөгжсөн бэ?, Тодорхой бүлгийн гишүүдэд байдаг үнэт зүйлс, тэдгээрийг дагаж мөрддөг хэм хэмжээ ...

Алгебрийн илэрхийллийг бичих

Алгебрийн хувьд "35 ба n" гэсэн нийлбэрийг бид сонсохдоо нэмэгдэл гэж үздэг бөгөөд бид 35 + n гэж боддог. Хэд хэдэн хэллэгийг орлуулж, тэдгээрийг алгебрийн илэрхийллээр нэмнэ үү.

Цахим ертөнцийн хэрэглээ by Широпэтто …

АНУ- д 1990-ээд оны дундуур Интернэт хэрэглэгчдийн тоо сард дунджаар 15% буюу жилд 400 гаруй хувиар нэмэгдэж байсан бөгөөд Монгол улс 1994 оноос эхлэн интернэтийг хэрэглэх болсон. 2007 он -17329 хэрэглэгч 2010 он -709600 хэрэглэгч 2014 ...