Тайлбар: Орон нутгийн онцлог нөхцлийг тусган үйлдвэрлэлийн бус үйл ажиллагаатай барилга байгууламж түүний өрөө тасалгааны зураг төслийг зохиоход энэхүү …

2/орон нутгийн чанартай барилга байгууламж барих, ашиглахад зориулан тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга. 2.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан барилга байгууламжийн ажлыг эхлэхдээ тухайн сум ...

Автотээврийн Үндэсний Төв

"ӨВӨЛД БИД БЭЛЭН" ӨДӨРЛӨГТ ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН 62 АЖ АХУЙ НЭГЖ ХАМРАГДЛАА Зам, тээврийн салбарын 2020-2021 оны "Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах" ажлын хүрээнд тус үйлдвэрийн газрын захирлын 2020 оны 07 дугаар сарын 10-ны ...

Төсөл МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

борлуулах үйл ажиллагаа эрхлэх орон нутгийн өмчит компани байгуулах, хувьцаа эзэмшихийг хориглоно. 10 дугаар зүйл.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн хэлбэр 10.1.1.үл хөдлөх хөрөнгө;

Гарын авлага

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1, 5, 8 дахь хэсэг, 25 дугаар зүйл, 69 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2008 оны 148 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ...

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Нэгд. Улс орныг үйлдвэржүүлэх, байгалийн баялаг ашигт малтмалуудын орд газруудыг нээн ашиглах, амралт жуулчлал, зам тээврийн сүлжээг хөгжүүлэх, өргөн цар хүрээтэнй зорилтыг үүднээс: а/. Алт ...

Газрын зураг

Газар зүйн нэрийн зураг; Газар зүйн хуучин нэрийг тодотгох; Уламжлалт нэрийг сэргээх хүсэлт тавих; Газар зүйн нэрийн зөвлөл. Тушаал, шийдвэр; Зөвлөлийн хурал; Зураг зүй. Газрын зураг, атлас

Тайлбар: Орон нутгийн онцлог нөхцлийг тусган үйлдвэрлэлийн бус үйл ажиллагаатай барилга байгууламж түүний өрөө тасалгааны зураг төслийг зохиоход энэхүү барилгын норм ба дүрмийн ...

ОРОН НУТГИЙН

Ер нь "Орон нутгийн бизнесийн хөгжил" хэмээх гарын авлагаар бие даан суралцах энэ сургалт нь "Бизнесээ эхэл", "Бизнесээ хөгжүүл" сургалтын бэлтгэл шат гэж ойлгож болно шүү. Танд амжилт ...