Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: ... уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн ...

Байгаль орчин

Уурхайн гүний усыг дахин ашиглах; ... Байгаль орчны хяналт шинжилгээний ажилд орон нутгийн ард иргэдийн оролцоог хангах, оролцуулах зорилгоор орон нутгийн ард иргэдийн оролцоотой ...

Уул уурхайн төслийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний баталгаажих нүүр хуудасны загвар ... нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан газрын тухайн асуудлыг ...

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах болон хайгуулын талбай, уурхайн эдэлбэрийн орчныг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад ...

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАН БАТЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ. НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ. ХОЁР. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ. ГУРАВ.

MONGOLIAN SDG DASHBOARD

Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага: 52: Улсын тусгай хамгаалалтад авсан гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайн эзлэх хувь: хувь: 48.3: 49.9 49.9 55: 60: 75

Уул уурхай, хорт бодис | WWF

1. Уул уурхайн асуудал Монгол Улсын Засгийн газраас геологи, уул уурхайн салбарын талаар ойрын жилvvдэд баримтлах чиглэл нь экспортын чиг баримжаатай vйлдвэрлэлийг дэмжин хєгжvvлэх, эдийн засгийн єсєлтийг 2004 онд 6 ...

10.1.4. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавих. Арван нэг.

Байгаль орчин-уул уурхай

хийгдээгүй газрын тооллого 2010 онд эхлэх гэж байна. Байгаль орчны хамгаалалттай бүсээс газрыг уул уурхайн нөөцөд авах шийдвэр гаргасан нь Улс олон улсын хэмжээнд

УУЛ УУРХАЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД

5. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ) -ний үйл явц дахь олон нийтийн оролцооны тулгараад буй сорилтууд 25 а) Уул уурхайн төслүүдэд олон нийтийн оролцооны муу туршлага. 26