Барилгын хог хаягдлын журам батлагдаж, хаягдлыг багасгах, дахин

Бид 3R буюу багасгах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах зарчмын талаар олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг сайжруулах замаар Монгол хүмүүсийн зан байдал, хандлагад нөлөөлөн, хуванцар хог хаягдлыг тогтвортойгоор дахин боловсруулах, дахин ашиглах, дахин боловсруулагдсан бүтээгдэхүүний хэрэглээг …

Энэ зааварт Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт(СТОУС) гэж дурьдсаныг Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын Зөвлөл (НББОУС – ын Зөвлөл) – өөс баталсан стандарт болон тайлбарыг хамаатуулж ойлгоно.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

4.1.27."дахивар нөөц" гэж дахин ашиглагдах, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглагдах хог хаягдлыг; 4.1.28."хог хаягдлын талаархи боловсрол" гэж хог хаягдлаас хүний эрүүл мэнд,

Дахин боловсруулалтын утга

Дахин боловсруулах тухай ойлголт ба утга Хог хаягдлыг хувиргахаас бүрдэх процессыг дахин боловсруулах буюу дахин боловсруулах нь мэдэгддэг. ... Шар өнгө, хуванцар болон металл савны хувьд.

Хаягдлыг дахин боловсруулах технологи

Процессийн танилцуулга Синьхай компанийн хаягдлыг дахин боловсруулах технологи нь байгаль орчныг хамгаалах, нөөцийг бүрэн ашиглахад чиглэгддэг. Хаягдал бүрийн өөр өөр шинж чанарын дагуу металл болоод металл бус төрлүүдээр ангилан зураг төсөл хийж дахин боловсруулалтыг явуулах ба хаягдал агуулагдах үнэ цэнэ …

Хоол боловсруулах замын гадны биет by сүхээ сүхбаяр

Хоол боловсруулах замын гадны биет Эмчилгээ Ходоод, дээрх гэдсэнд гадны биет орших Гаднаас залгигдсан биет Улаан хоолойн гаднын биет орж тээглээд удаан хадгалагдах нь улаан хоолойн ханыг дарах, шарх сорви үүсгэх ...

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ

4.1.37."барилгын хог хаягдал" гэж барилгын суурь бэлтгэх, барилга барих, засварлах, буулгах болон авто зам барих, засварлахад үүсэх хог хаягдал, явган хүний зам талбай, ногоон байгууламжийн тохижилт, инженерийн шугам ...

Ангийн цаас дахин боловсруулах

Энэхүү хичээл нь инженерүүд болон бусад хүмүүс дахин боловсруулсан цаасны үйлдвэрлэлийг хэрхэн хөгжүүлж, сайжруулсан талаар авч үзэх болно. Оюутнууд цаасан байгууламжид дахин боловсруулсан цаасыг хэрхэн илүү өргөн хүрээнд үйлдвэрлэж байгааг олж мэдэхийн зэрэгцээ багаар дахин боловсруулж, дахин …

Эрүүл мэндийн сайдын оны 05 03- 158

Ердийн хог хаягдлыг ахуйн болон дахин боловсруулах хог хаягдал гэж ангилна. 2.1.1. Ахуйн хог хаягдал Ахуйн хог хаягдалд дараах төрлийн ердийн хог хаягдал хамаарна. Үүнд:

хог хаягдал ба түүний менежмент

3. Хог хаягдал ба түүний менежмент Хүнд хэрэггүй бүгдийг хог хаягдал гэнэ. Хүний амьдралын боломж нэмэгдэхийн хирээр хэрэглээ ихсэж хог хаягдлын хэмжээ өсдөг. Хатуу хог хаягдал нь хүрээлэн ...