Төрийн албаны зөвлөл

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШИНЭТГЭЛ Гарын авлага, танилцуулга гарлаа. Урьтаж мэдсэнээ бусадтай хуваалцаж, ухаарч ойлгосноо олонд түгээж явах нь хүн ёсны сайн үйл төдийгүй төрд алба хашиж, түмний төлөө зүтгэж яваа төрийн албан ...

АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ …

Нэг.СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн ...

Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн газар

Сул орон тоо; ... Хөдөө аж ахуй үйлдвэрийн сайдын 1998 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/28 дугаар тушаал, аймгийн Засаг даргын 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 47 дугаар захирамжаар аймгийн Мал эмнэлгийн ...

Хүнсний үйлдвэрлэл | ГСА

Сул орон тооны захиалга; Сул орон тоог нөхсөн байдал; Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам; Санхүүгийн ил тод байдал. Төсвийн төсөл; Батлагдсан төсөв

Сул орон тооны захиалга | ГСА

Сул орон тооны захиалга; Сул орон тоог нөхсөн байдал; Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам; Санхүүгийн ил тод байдал. Төсвийн төсөл; Батлагдсан төсөв