Аж ахуйн нэгж нь дараах мэдээллийг толилуулна. Үүнд: 1.Тайлагнагч аж ахуйн нэгжийн нэр, өмнөх тайлант үеийн эцсийн мэдээлэл дэх аливаа өөрчлөлт; 2.Санхүүгийн тайлан нь тусдаа санхүүгийн ...

Газар шорооны ажил

Ажил гүйцэтгэх тоног төхөөрөмж, техникийн судалгаа хийх, сонгох. 1.5. Газар доорхи инженерийн шугам сүлжээг шалгах, шилжүүлэх. 1.6. Ажил гүйцэтгэх зураг боловсруулах

Тоног төхөөрөмж

Тоо хэмжээ: + ... Монголын анхны гутал цүнх үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж түүхий эд материалын онлайн дэлгүүр ...

Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, уг ажиллагаанд хяналт тавих, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх, энэхүү хуулийг зөрчигчдөд хариуцлага хүлээлгэхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино. Саналаа бичнэ үү! …

Дотоод журам

албан хаагчийн ажпын байр, ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах бичгийн хэрэгсэл, бусад тоног төхөөрөмж, цэвэрлэгээ үйлчилгээний материалаар хангах, хөдөлмөр хамгааллын болон бусад ...

ХХАА-ны төлөвлөгөө | PDF

Ажил Зөвшөөрөгдөх гүйцэтгэх үед тогтмол хяналт тавьж, хэмжээний эрсдэл эрсдэлийг удирдах, ХАБЭА-н норм, f холбогдох дүрэм журмыг хатуу мөрдлөг болгох шаардлагатай. E Эрсдэлийн түвшин маш бага байна. R=1-3 Удирдлагад мэдэгдэнэ. Эрсдэлийг Бага хэмжээний бууруулах онцгой арга хэмжээ авах эрсдэл …

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР бүгд | PDF

3. Тогоочийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа. аюулгүй байдлыг бүрэн хангасны дараа ажлаа эхэлж байхаас гадна аюулгүй ажиллагаа хангагдаагүй ажил тийм ч чухал биш болохыг байнга санаж

Аюулгүй байдал урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ цахилгаан тоног

Аж үйлдвэрийн цахилгаан тоног төхөөрөмж цогцолбор төхөөрөмжүүдийн ангилалд хамаарагдана. түүний үйл ажиллагаа нь хүний эрүүл мэнд, амь нь аюул учруулж байна уу. зайлсхийхийн тулд осол цахилгаан тоног төхөөрөмж ...

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА

ТЭЭВЭР ХҮРГЭЛТ. Таны сонгосон тоног төхөөрөмж, бараа бүтээгдэхүүний овор хэмжээ болон үйлдвэрлэлтээс шалтгаалан Улаанбаатар хүртэлх тээвэрлэлтийн хугацаа 7-21 хоног байна. Овор хэмжээ ...

Ажил олгогчийн ... Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор өгсөн хандив ... газрын гүний дулааны болон бусад сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, нүүрснээс хагас коксон түлш, хийн болон ...

Тоног төхөөрөмж

5 ангилал. Мах боловсруулах тоног төхөөрөмж. 52 бараа. Гурил боловсруулах тоног төхөөрөмж. 46 бараа. Жимс ногоо боловсруулах төхөөрөмж. 25 бараа. Савалгааны тоног төхөөрөмж. 34 бараа.

3.1.1."хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл, аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг ...

Газар шорооны ажил

Ажил гүйцэтгэх тоног төхөөрөмж, техникийн судалгаа хийх, сонгох. 1.5. Газар доорхи инженерийн шугам сүлжээг шалгах, шилжүүлэх. 1.6. Ажил гүйцэтгэх …

1.11.

тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг засварлах, цэвэрлэх, ариутгах бодисоор хангах. байгуулах үеийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангахад шаардлагатай зардлыг шийдвэрлүүлэх.