НЭГДСЭН ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

НЭГДСЭН ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ. Монгол Улсын хэмжээнд Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил гүйцэтгэх, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах ...

Тэсэлгээний сургалт, судалгааны төв

Татах. 6. Тэсэлгээний ажил мэргэжлийн үнэмлэх олгох сургалтын зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох тухай /МУ-ын Уул уурхайн сайдын 70 дугаар тоот тушаал/. Татах. 7. Тэсэлгээний ажил, тэсрэх ...

Өрөмдлөг болон тэсэлгээ

Өрөмдлөг болон тэсэлгээ. Өрөм ба Тэсэлгээний Удирдлага модуль нь уурхайн үйл ажиллагааг удирдах, төлөвлөлт хийх, боломжийг олгодог. Өрөм нэг бүрийн өрмийн дугаар, байршил, огноо ...

дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг устгасан бол устгасан актыг холбогдох байгууллагад

Тэсэлгээчин

Өрөмдлөг тэсэлгээний үйл ажиллагаа Рио Тинтогийн стандарт, уурхайн дүрэм журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих. Өрөмдлөг, тэсэлгээний үйл ажиллагаа, гүйцэтгэл, үр дүнг тогтмол ...

Төсөл МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

гүйцэтгэлийн тайлан гаргаж хүргүүлнэ.Тайланд тэсэлгээний ажлын тохиолдол бүрийг хамруулна." 7/15 дугаар зүйлийн 15.2.3 дахь заалт: "15.2.3.тэсэлгээний ажил явуулах зориулалтын тоног төхөөрөмж,