Эрүүл мэндийн яам

эрүүл мэндэд зарцуулах зардлыг 5.5-8 ам.доллараар хэмнэж, хүн амын дундах суулгалт өвчнийг 26 хувь, нас баралтыг 65 хувиар тус тус бууруулах боломжтойг тогтоожээ.

ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ БОЛОН СЭЛГЭЭНИЙ …

Хүний эрүүл мэнд, амь насанд аюул учирч болзошгүй нөхцөл бүрдсэн, ачаа, тээш, ачаан тээшинд эвдрэл, гэмтэл гарсан, галт тэрэгний болон сэлгээний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад саад ...

Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм

Уул уурхайн үйлдвэр, ил уурхайг барьж байгуулах, өргөтгөл, шинэчлэлт хийхэд энэхүү дүрмийг мөрдлөг болгоно. 4. Ажилд шинээр орж байгаа хүн эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт орж магадлагаа

4.1 ХАБЭА-н сургалт явуулах байгууллага нь дараахь нийтлэг шаардлагыг хангасан байна. 4.1.1 ХАБЭА-н асуудлаар мэргэшсэн, 3-аас доошгүй багш, арга зүйчтэй байх; 4.1.2 энэхүү журмаар батлагдсан ...

Практик Удирдамж

• Үндэсний хууль тогтоомжийн дагуу ажилтны амь нас, эрүүл мэндэд бодитой аюул занал учирч болзошгүй үндэслэлтэй гэж үзэх ямар ч нөхцөл байдлаас ажилтнууд өөрсдийгөө хамгаалах

ГАРЧИГ

2. "Хөдөлмөрийн тухай" хууль /1999 он/ 3. "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" хууль /2008 он/ 4. "Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс

ISO 45001 Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн менежментийн …

Ажилчдыг ажлын байранд гарч болзошгүй аюулаас хамгаалж, эрүүл мэндэд хор хөнөөл учруулж, илүү сайн ажиллах орчинг бүрдүүлэх зорилгоор хийгдэж буй эрдэм шинжилгээ, системчилсэн ажлыг хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ...

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт. 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи төрийн бодлого, үндсэн зарчмыг тодорхойлж, төрийн байгууллагын удирдлага, хяналтын ...

Үүнд: 5.1.1. хөдөлмөрийн болон хамтын гэрээнд заасан долоо хоногийн ажлын цаг, ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэх цаг, ээлжийн ажлын хоногт үргэлжлэх хугацаа, ээлжийн ажлын эхлэх, дуусах цаг ...