Монгол улсын эдийн засгийн төлөв байдал

Монгол Улсын Сангийн яам, Ministry of Finance Mongolia. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн. ОУВС-тай хамтран хэрэгжүүлж буй "Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр" -ийн хүрээнд төсвийн сахилга батыг сайжруулж, нэгдмэл байдлыг хангах ...

Тойм

Уг стратеги нь Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээ болох Алсын хараа-2050, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон …

Бидний тухай

Бидний зорилго. Агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах, ногоон байгууламжийн тоог нэмэгдүүлэх. Нийслэлийн ундны усны эх үүсвэрийг хамгаалах. Иргэдийг эрүүл аюулгүй, тохилог, ая тухтай орчинд ...