Өргөдлийн байнгын хороо

Өргөдлийн дугаар: ... 2018 оны 03 сарын 27; 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 03 тоот Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл 2018 оны 03 сарын 27; 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 02 тоот ...

Өргөдөл, гомдол хүлээн авах

Өргөдөл, гомдолд тавигдах шаардлага. Иргэн цахим өргөдөл, гомдол гаргахдаа овог, нэр, буцах цахим шуудангийн хаяг, утасны дугаар зэргийг тодорхой бичиж гарчигийг оновчтой тавина. Өргөдөл ...

Өргөдлийн байнгын хороо

Өргөдлийн байнгын хорооны 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаан. 2016 оны 10 сарын 25 Өргөдлийн байнгын хорооны хэлэлцүүлгээс гаргасан саналууд "Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр"-т ...

Өргөдлийн байнгын хороо

Өргөдлийн дугаар: ... 2018 оны 03 сарын 27; 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 03 тоот Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл 2018 оны 03 сарын …

2021 он Эрүүл мэндийн сайдын тушаал

2021 он Эрүүл мэндийн сайдын тушаал. Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зураглал батлах. Магадлан итгэмжлэл олгох, хугацаа сунгах, тушаалд өөрчлөлт ...

Өргөдлийн маягт татах

Өргөдлийн маягт татах. 2022 оны Үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалтын жишиг сорил. Мэдээ мэдээлэл. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт: Мэдээ, мэдээлэл Мэргэжлийн үйл ...

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ

Регистрын дугаар: _____Утасны дугаар: _____ ii. ИРГЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧ/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ТӨЛӨӨЛӨХ ЭРХ БҮХИЙ ... ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТИЙН ТӨРӨЛ/ҮНДЭСЛЭЛ /Та хүснэгтээс өргөдлийн төрлөө ...

Харилцан хамааралтай этгээдийн төрөл. Код. 1. Татварын ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-д заасан группт хамаарах этгээд. 27121. 2. Татварын ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.3-д заасан ...

Өргөдлийн байнгын хороо

2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 03 тоот Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл 2018 оны 03 сарын 27 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 02 тоот Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл

Татварын ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-д заасан группт хамаарах этгээд. 27121. 2. Татварын ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.3-д заасан хувьцаа, хувь оролцоо, эсхүл саналын эрхийн 20 ба түүнээс доошгүй хувийг шууд болон шууд …

Өргөдлийн байнгын хороо

Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо, Өргөдлийн байнгын хорооны хамтран гаргасан Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл өгсөн 2019 оны 05 дугаар …