Behavioral Analytics for Events & Retail | Zenus AI

Zenus develops AI-powered solutions for events, retail, and more. Our Smart Cameras measure sentiment, demographics, and impressions. Our tech has been used in 20+ countries with brands such as PwC, Oracle, and Keller Williams. We implement privacy by design to protect people's data.

Хуулийн нэгдсэн портал сайт. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын. даргын 2021 оны 3 сарын 10-ний

Эрүүгийн хэрэг /гэмт хэрэг/ хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

Эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах тогтоол үйлдсэнээс хэргийг шүүхэд шилжүүлэх хүртэл хэргийн талаар нотлогдвол зохих байдлыг тогтоох зорилгоор явуулж байгаа энэ хуульд заасан ажиллагааг мөрдөн байцаалт ...

Эрүүгийн хэрэг үүсгэх үе шат, түүний ойлголт by Batmunhk …

Эрүүгийн хэрэг үүсгэх үе шат, түүний ойлголт СЭДВИЙН ЗОРИЛГО: Гэмт хэргийн тухай гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шалгаж шийдвэрлэх журам, эрүүгийн хэрэг үүсгэх, эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах үндэслэл журмын ...

Гэмт хэрэг гэж юу вэ? by ganbat Xandaa

Онц хүнд гэмт хэрэг: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид 10 жилээс дээш 15 жил хүртэл хугацаагаар хорих, онцгой тохиолдолд 25 жил хүртэл хугацаагаар хорих буюу цаазаар авах ял шийтгэхээр заасан ...

Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дүрэм

3.1-МҮЭ-ийн Холбоо нь эрхэм зорилгын хүрээнд хөгжлийн 5 зорилттой байна. Үүнд: 3.1.1.Нийгмийн үйлчилгээг өргөтгөн сайжруулж, цалин хөлс, тэтгэвэр, тэтгэмжийг хүн амын бодит хэрэгцээг хангахуйц түвшинд хүртэл нэмэгдүүлэх, худалдан авах чадварыг ямагт дээшлүүлж байхын төлөө тууштай тэмцэж гишүүд, хөдөлмөрчдийн нийгэм …

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ 2022 ОНД …

МОНГОЛ УЛС, УЛААНБААТАР ХОТ (2022 оны 4 дүгээр сарын 6) — Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-наас өнөөдөр танилцуулсан шинэ тайланд дурдсанаар инфляци өсч өндөр түвшинд хүрсэн, гадаад худалдааны тасалдал үргэлжилсээр байгаа ...