УУЛ УУРХАЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД

УУЛ УУРХАЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД ТАЛУУД ОРОЛЦОХ НӨХЦӨЛ, БОЛОМЖ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ Монгол Улс нь ихэнх хүн ам нь орон нутагт мал маллан, заримдаа нүүдэллэн амьдардаг хүн амын нягтаршил багатай орон билээ.

р сарын 10-

Төслийн товч агуулга Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбар нь эдийн засгийн өсөлтөд эзлэх хувь хэмжээний хувьд бага ч хурдацтай хөгжиж буй салбар юм. 2014 оны байдлаар

Засгийн газар "Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ" хийх …

Уул уурхайн салбарт яригдахдаа нэг нь нийгэм эдийн засгийн үнэлгээ, нөгөө нь байгаль орчны нийгмийн үнэлгээ гэсэн хоёр төрлөөр явсан байна.Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ гэдэг бол бас дангаараа байх боломжгүй юм байна.

Уул Уурхай

Үүнд олборлолтын тойм судалгаанаас эхлээд урьдчилсан Техник эдийн засгийн үнэлгээ хийх. Үр дүн: Үйчлүүлэгчид зориулсан иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлсэн бөгөөд …

Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийн загварын тойм судалгаа

Уул уурхайгаас хэт хамаарсан эдийн засгийн өнөөгийн загвар нь ирээдүйд тогтвортой өсөлт авчрах нь эргэлзээтэй бөгөөд ирээдүйн өсөлтийн зогсонги байдалд ч хүргэх эрсдэлтэй. Энэ нь уул уурхайд түшиглэсэн эдийн засгийн өсөлт, түүнээс хамаарах хамаарал нэмэгдэж байгаагаар илэрч байна.

Монгол улс: Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг …

УУДБХОД төслийн зорилго нь Монголд хөрөнгө оруулалт хийгдэж болзошгүй дэд бүтцийн төслийн бэлтгэл ажил болон дүн шинжилгээг олон улсын стандартын түвшинд хийх дотоодын чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн техникийн ...

ТӨСӨЛ "АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЛГИЙН …

ҮНЭЛГЭЭ, УУЛ УУРХАЙН ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛД ТАВИГДАХ ҮНДСЭН ШААРДЛАГУУД БА ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ"-ыг өөрчлөн шинэчлэх үзэл баримтлал

УУЛ УУРХАЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД

уурхайн эсрэг хүчтэй лобби явагдаж байсан ч ийм боломжоос ямар ч Засгийн газар татгалзалаггүй. Дэлхийн байгаль хамгаалах сан нь ихэнхдээ уул уурхайн салбартай зөрчилддөг

МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

2017-18 оны эдийн засгийн өсөлт уул уурхайн салбарын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалттай томоохон хөрөнгө оруулалтаас бий болохоор байгаа юм. Гэвч бараг бүх л салбар, тухайлбал, (уул

Public Disclosure Authorized МОНГОЛ УЛС

Нүүрс, зэс зэрэг уул уурхайн бүтээгдэхүүний олборлолт нь эдийн засгийн гол хөдөлгүүр болж байгаагаас гадна төсвийн шилжүүлэг, экспортын орлого, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (ГШХО)-ын чухал эх үүсвэр болсоор байна. Гэвч бусад цөөнгүй уул уурхайд түшиглэсэн орнуудын адил Монгол Улсын уул уурхайн баялаг нь …

ТЭЗҮ гэж юу вэ? Техник, эдийн засгийн...

Уул уурхайн шинэ төсөл хэрэгжүүлэхэд тодорхой судалгаа зайлшгүй шаардлагатай. Энэхүү судалгааг Feasibility Study (FS) буюу үгчилж орчуулбал Хэрэгжих боломжийн судалгаа гэнэ. Тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд 5 үндсэн боломжийг заавал судалдаг. Үүнд: 1. Техник-технологийн хувьд хэрэгжих боломж 2. Эдийн засгийн хувьд …