Эм хэрэглэх заавар

Энгийн жорын маягтад 3-аас илүүгүй, мансууруулах жорын маягтад 1-ээс илүүгүй эм ... Хэрхэн хадгалах ... орохоор тооцох вэ? a. 0.5- 1 мл b. 1- 2 мл c. 2-4 мл d. 3- 4 мл e. 4- 5 мл 11. Дараахаас эм тохирсон эсэхийг ...

Цавуугаар плитаг хэрхэн наах вэ?

Нэг м2-д орох плитаны тоо, цавууны хэмжээг яаж мэдэх вэ. Плитаны тоог олохдоо: - Хана ба шалны урт, өргөнийг мэдсэнээр талбайг олно.-Плитаны хэмжээг /урт, өргөн/ мэдэж эзлэх талбайг гаргана.

FIN221 Сэдэв. 5 Бондын үнэлгээ Flashcards | Quizlet

Хүүгийн хугацааны бүтцийг графикаар дүрсэлснийг өгөөжийн муруй гэнэ. - Өгөөжийн муруй нь шинжээчид богино, дунд, урт хугацаандаа хүүгийн түвшний зөрүү ямар түвшинд байгааг, мөн эдийн засгийн төлөв байдал хэрхэн ...

өртөг 2 Flashcards | Quizlet

Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like 1 Бизнесийн болон бизнесийн бус байгууллагын төсвийн ялгаа, мастер төсвийн хэрэглээ, 2 ҮНЗ хэлбэлзлийг 3 хэлбэлзлийн А аргаар шинжилж байх үед ямар хэлбэлзлүүд гардаг вэ ?, 3 ...