NO. 140 АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТОЙМ

2030 Усны Нөөц Групп. 2016 он. Улаанбаатар хотын ирээдүйд усны хомсдолыг арилгах үр ашигтай шийдлүүдийн гидро-эдийн засгийн шинжилгээ. Вашингтон, ДС Өмнөговийн бүс дэх уул уурхай.

МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

Уул уурхайн салбар эдийн засгийн огцом сэргэлт голлон нөлөөлсөн ч эхэн үедээ уул уурхайн салбар уналттай гарч байв. 2017 онд нүүрсний үйлдвэрлэл сэргэсэн ч …

Уул уурхайн мэдээлэл

MINERAL RESOURCES AND PETROLEUM STATISTICS Valid mining and exploration licenses 2,544 (2022.XII.31) Valid licensed area size 5.9 million hectare (2022.XII.31) Percent of total licensed area in Mongolia's territory 3.8% (2022.XII.31) Geological and exploration survey conducted at expenses of the exploration license in 2021 102.5 …

УУЛ УУРХАЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД

Эрдэс баялагийн салбарын амжилттай удирдлагын үр дүнд уул уурхайн ашиг нь зардлаасаа илүү гардаг билээ. Засгийн газрууд уул уурхайн үйл ажиллагаа гагцхүү ... unece/НҮБЕЭЗК НҮБ-ын Европ дахь ...