Нэг. Нийтлэг

Үүсгэн байгуулагчийн 20.... оны…..сары ....–ны өдрийн ..... тоот шийдвэрийн 1 дүгээр хавсралтаар ...

ДАРГЫН ТУШААЛ

компанийн нэр Биет бус хөрөнгийн нэр, төрөл Бүртгүүл-сэн улсын код ... үнэ шилжилтийн тайлантай холбогдох нэмэлт мэдээллийг татварын албанд тухай бүр

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ

Компанийн нэр Зах зээлийн үнэлгээ д/д Компанийн нэр Зах зээлийн үнэлгээ 3 АРД САНХҮҮГИЙН ... нийт 7.0 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргасан

4 Олон гишүүнтэй ХХК-ийн дүрэм | PDF

3.7.Компани нь хувьцаа эзэмшигчийн шаардлагаар компанийн дүрэм, түүнд орсон. нэмэлт түүнд танилцуулах үүргэтэй. 3.8.Компанийн дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт, шинэчлэн найруулсан дүрэм нь ...

iCompany

Өргөдөл УБ-03, УБ-12 маягт Компанийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гаргана. 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт – Энэ нь компанийн цаашид хэрэглэх оноосон нэр юм. Оноосон нэр сонгоход ...

Монголын Хөрөнгийн Бирж

Монголын хөрөнгийн бирж нь иргэдийн хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, хөрөнгийн зах зээлд оролцох иргэдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор демо буюу хийсвэр арилжааны ...

Мобиком Корпораци

ХАБЭА-ын бодлого, төлөвлөгөөтэй, ХАБЭА хариуцсан ажилтантай, компанийн нэр лого бүхий ажлын тусгай хувцас, тухайн ажлын онцлогт тохирсон хамгаалах хэрэгслээр ажилтнуудаа хангасан ...

burtgel.gov.mn

5.2.1.компанийн хувь нийлүүлэгчид дараах байдлаар гаргасан хувьцааг эзэмшинэ: Зургаа.Компанийн удирдлага Долоо.Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчийн эрх

КОМПАНИЙН ТУХАЙ

58 ДУГААР ЗҮЙЛ.КОМПАНИЙН ХУВЬЦААНЫ ХЯНАЛТЫН БАГЦЫГ ХУДАЛДАН АВСАН ТУХАЙ МЭДЭГДЭХ /ЭНЭ ХЭСГИЙГ 2014 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 5-НЫ ӨДРИЙН ХУУЛИАР НЭМСЭН/

4 Олон Гишүүнтэй ХХК-ийн Дүрэм | PDF

Хоёр. Компанийн эрх. нэр бүхий тэмдэг хэрэглэнэ. болон охин компани байгуулж болох бөгөөд үүнийгээ бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ. хуулийн этгээдтэй хамтран Монгол Улсын хуулийн хүрээнд ...

Guides | Docs | Twitter Developer Platform

Үнэ бүхий зүйлийн 62100004 дансанд тоо, ширхэгээр, Зээлийн барьцаа ... зорилгоор компанийн нэр дээр шилжүүлж авсан Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн

Хөрөнгө оруулагчид – CU Mongol

Компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг томилсугай. Үүнд: Равжин овогтой Ганболд, Чулуун овогтой Мэргэн, Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo).

Ard Holdings

Компанийн үндсэн хариуцлага. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, үүрэг хариуцлага. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа бусад үнэт цаас, түүнийг гаргах, худалдах болон эргүүлэн авах. Хувьцаа ...

үнэ

Тиймээс үнэ нь эдийн засаг, хууль, сэтгэлзүйн хувьд нийлмэл байдлыг үнэ үүсгэж байдаг. 5. Зах зээлийн эдийн засгийг үл үзэгдэгч гар зохицуулж байдаг. Үнэ нь үл үзэгдэгч гарын үүргийг ...

Монголын Хөрөнгийн Бирж

Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах сайн тогтолцоо бүхий 26 хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компанийн хувьцаа, 24 улсад бүртгэлтэй үнэт цаасанд …

Б.Ач холбогдол бүхий хяналтад байгаа ажил гүйлгээний ажил үүргийн шинжилгээ, харьцуулагдах байдлын нарийвчилсан шинжилгээ, холбогдох харьцуулсан мэдээлэл, ашигласан үнэ шилжилтийн арга ...