Харуул, хамгаалалт

Тус Алба нь Нислэгийн аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт, нисэх буудал болон навигацийн байгууламжийн харуул хамгаалалт, камерын хяналт гэсэн үндсэн 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

СӨББ-ын багш, ажилчдын ажлын байрны …

Ер нь ямар ч аргыг ашигласан тухайн ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах гэж буй шинжээч нь тухайн албан тушаалын талаар өөртөө зохих мэдээллийг бий болгосон байх ёстой бөгөөд түүн дээрээ түшиглэн дээрх ...

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

2.1.Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль, захиргааны хэм хэмжээний актаас бүрдэнэ. 2.2.Монгол ...