ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ ГАЗРЫН ХЭВЛИЙГ АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ЗОРИУЛАЛТААР ... уул уурхайн болон байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн …

Нийтлэг үндэслэл

Нэгдүгээр бүлэг Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл Хуулийн зорилт. 1.1 Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах болон хайгуулын талбай, уурхайн эдэлбэрийн орчныг хамгаалахтай ...

Panda

15.5 хувь нь уул уурхайн үйл ажиллагааны талаар хангалтгүй мэдээлэлтэй байсан ба иргэдийн 70 хувь нь уул уурхайн үйл ажиллагаанд оролцох сонирхол өндөр байгаа гэж хариулсан.

Байгаль орчин-уул уурхай

фокус бүлэг, ганцаарчилсан ярилцлага болон МБОИЗ-ийн гишүүн 300 гаран ТББ-уудын ... бүсээс газрыг уул уурхайн нөөцөд авах шийдвэр гаргасан нь Улс олон улсын хэмжээнд

УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БИРЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас …

БИЧИЛ УУРХАЙ БОЛОН ГАР АРГААР АШИГТ МАЛТМАЛ …

малтмалын тухай" хууль болон түүнтэй холбоотой бусад тогтоол, дүрэм, журмуудыг батлан гаргасан. Гэвч иргэдийн гар аргаар ашигт малтмал олборлохтой холбогдсон аливаа харилцаа дээрх хууль болон дүрэм журмуудын зохицуулалтын гадна үлдсэн нь байгаль орчин болон нийгмийн харилцаанд олон сөрөг үр дагавар бий болгож …

Нийтлэг үндэслэл

1.1 Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах болон хайгуулын талбай, уурхайн эдэлбэрийн орчныг хамгаалахтай …

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА 1. Энэ дүрмийг Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр ашигт малтмалын ордыг ил аргаар ашиглаж байгаа уурхай, уул уурхайн үйлдвэрийн нийт ажилтан /үндсэн болон гэрээт ажилтан/, зураг төсөл, судалгааны байгууллагын ажилтнууд дагаж мөрдөнө. 2. Уул уурхайн үйлдвэр, ил уурхай нь …

Уул уурхай

Хайгуулын болон уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан ирүүлсэн бүртгэл. 2021 оны хайгуулын болон уулын ажлын тайлан, 2022 оны хайгуулын болон уулын ажлын …

Техникийн Их Сургууль Фрайбергийн Уул Уурхайн Академи

Зарим нэг алдартай уул уурхайн академи болон их сургуулиуд: Райны-Вестфален дахь Аахены Техникийн Дээд Сургууль Клаусталийн Техникийн Их Сургууль Colorado School of Mines Berg- und Hüttenakademie Krakau »Stanislaw Staszic« (Польш Улс) Montanuniversität Leoben (Австри Улс) Bergbauuniversität Moskau (ОХУ)

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ ГАЗРЫН ХЭВЛИЙГ АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ЗОРИУЛАЛТААР ... уул уурхайн болон байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нутгийн захиргааны ...

planetGOLD Байгаль орчин болон нийгмийн …

Бичил уурхайн байгууллага нь алт олборлохдоо байгаль орчин болон нийгмийн хариуцлагын холбогдох стандартыг дагаж мөрдөн гүйцэтгэснээр хөрөнгө, санхүүжилт татах, албан ёсны нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцох боломжтой болдог. Энэхүү удирдамж нь planetGOLD хөтөлбөрт хамрагдагсад дээрх шаардлагыг хангаж …

Өмнөговь Аймгийн Бүсчилсэн Хөгжлийн Хөтөлбөр

Уул уурхайн үйл ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР2010-2020 7 ажиллагааг нэмэгдүүлэхгүй байхын хамтаар тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөнө бодлого баримтлахаар төлөвлөж байна. Өмнөговь аймгийн Зүүн бүс: Зүүн бүс нь уул уурхайн томоохон бүсчлэл болон хөгжинө.