МОНГОЛ УЛС ШАДАР САЙДЫН ТУШААЛ

аюулт үзэгдэл, ослын хүн ам, нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг тодорхойлно. ашиглана: 3.15.1. бүс нутаг болон орон нутгийн байгаль, газарзүй, уур амьсгалын

Х РЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ БОДЛОГО

хурдацтай явагдаж, хүрээлэн буй орчинд аюул занал учруулаад байна. Дэлхийн уур амьсгал сүүлийн 65 сая жилийн турш байгаагүйгээр хурдацтай дулаарч буй бөгөөд үүний шалтгаан нь

Хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөний үнэлгээний шаардлагад заасан ёсоор амьтны аймгийн судалгааны материал нь амьтны байгалийн төлөв байдалд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн үнэлгээ, төлөвлөж ...

Хүрээлэн буй орчны by Билгүүн Энхболд

Байгалийн болон хүний үйл ажиллагааны. нөлөөгөөр хүрээлэн буй орчинд нэмэгдэж буй. химийн бодисуудыг 4 ангилж үздэг. • Хүниé бие организмд хоргүй бодис (O2, N2, NaCl, NaHCO3, уураг г.м.) • Шууд хортой ...

Хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлын яриа …

Жастин Паммэл, АНУ-ын Хуурай замын цэргийн инженерийн корпус. Улаанбаатар, Монгол Улс (2018 оны 9 дүгээр сарын 21) – Энэтхэг номхон далай дахь АНУ-ын цэргийн командлал (usindopacom) нь цэргийн салбар дах хүрээлэн буй орчны ...

Яндангийн нийцлийн хяналт

Яндангийн гал түймэр нь гол төлөв креозот үүссэнээс болдог. Энэхүү формаци нь нүүрстөрөгчийн дутуу исэл болон бусад аюултай утааг хүрээлэн буй орчинд автахад хүргэж болзошгүй юм.

НОГООН БАРИЛГА

хүрээлэн буй орчиндоо хариуцлагатай, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй барилга байгууламжууд юм. µ Gогоон барилга нь зураг төсөл, барилга угсралт, ашиглалтын …

Хүрээлэн буй орчин судлал

Хүрээлэн буй орчны үндсэн бүрэлдэхүүн болох ус, агаар, хөрс техноген орчин, хүн ам тэдгээрт хүний нийгмээс үзүүлэх нөлөөллийн хэлбэрүүдийн талаар мэдлэг өгөх, судалгааны арга зүй эзэмшүүлж, орчин үетэй хөл ...