Хамгааллын бодлогын баримт бичиг

6. Байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэхэд хамгааллын үндэсний тогтолцоог бэхжүүлж, нэвтрүүлэх нь 95 НЭМЭЛТ ХАВСРАЛТ 1. Олон талт санхүүгийн бусад байгууллагын туршлагаас 102

Байгаль орчин, экологи гэж юу вэ?

Байгаль орчин гэдэг нь дэлхий дээрх бүх организмын хөгжил, амьдралд нөлөөлдөг бүхий л нөхцөл, нөлөөллийн нийлбэрийг хэлдэг. Нөгөө талаар экологи бол амьд организм ба тэдгээрийн бие махбодийн орчин юм.

Байгаль орчин

Биологийн олон янз байдлын хамгааллын талаарх үйл ажиллагаа, судалгаа, хяналтшинжилгээний үр дүнгийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг компанийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний …

НҮБ-75 Санаачилга. 2020 он ба ирээдүй

Зөвлөлдөх уулзалтыг НҮБ-ын Монгол дахь Суурин зохицуулагч ноён Тапан Мишра албан ёсоор нээж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Д.Сарангэрэл, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Дэд сайд …