Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциаци

Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциаци Эхлэл Мэдээ мэдээлэл Үйл явдал Гишүүн байгууллагууд Баримт бичгүүд Ассоциацийн дүрэм, Журмууд Бидний тухай Бид хэн бэ, Алсын хараа Гишүүн болох Давуу тал, Гишүүнээр Элсэх Холбоо барих Холбоо барих, Хаяг Бүх эрх хуулийр хамгаалагдсан. © 2019 Нэвтрэх Бүртгүүлэх …

Try PowerPoint Free

Microsoft PowerPoint with a Microsoft 365 subscription is the latest version of PowerPoint. Previous versions include PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, …

МАК

Уг Төсөл нь Монгол улсын уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжлийг дэмжих өргөн хүрээтэй үйл ажиллагааны нэг хэсэг юм. Энэхүү үйл ажиллагааны гол зорилтууд нь: Хувийн хэвшийн хөгжлийг дэмжих

PowerPoint templates

PowerPoint themes allow for a variety of presentation topics, giving you the freedom to choose the best presentation template design for your project. Microsoft offers a wide variety of PowerPoint templates for free and premium PowerPoint templates for subscribers of Microsoft 365. Each of our templates for PowerPoint allow for stylized …

Create and open a presentation in PowerPoint for the web

And when you need more functionality, you can work on the presentation together in the PowerPoint desktop app and all of your changes will be saved online. To convert your Google Slides to PowerPoint, go to File > Download > Microsoft PowerPoint (.pptx). Then open the file in PowerPoint. See more at Get started with Sheets.

Create and open a PowerPoint presentation

Open PowerPoint. Select Blank presentation, or select one of the themes. Select More themes to view the gallery and search for more. Add a slide Select the slide you want your new slide to follow. Select Home > New Slide. Select Layout and the you type want from the drop-down. Save

PowerPoint templates

Microsoft PowerPoint templates offer the widest range of design choices, which makes them perfect for modern and sophisticated presentations and pitches. PowerPoint …

УУРХАЙН ХААЛТ БОЛОН НӨХӨН …

уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн нөөц болон холбогдох хөрөнгийг СТОУС-д заасны дагуу хүлээн зөвшөөрнө. Уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн нөөц санг …

Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийн загварын тойм судалгаа

Уул уурхайн салбар нь Монгол Улсын өнөөгийн хөгжлийн тулгуур болж байгаа ч хүний болон институцийн хөгжил нь улс орны ирээдүйн хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч байх учиртай. Уул уурхайгаас хэт хамаарсан эдийн засгийн өнөөгийн загвар нь ирээдүйд тогтвортой өсөлт авчрах нь эргэлзээтэй бөгөөд ирээдүйн өсөлтийн зогсонги …

Хариуцлагатай уул уурхай

Ингэснээр уул уурхайн бизнесийн талаарх нийтлэг ойлголтыг бий болгох зорилготой юм. Энэ хэсэгт уул уурхайн бизнест тулгардаг эрсдэл, хэлбэлзлийн талаар зөв ойлголт өгөхөд зориулж ...

Катерингийн компани|катеринг|уул уурхайн хоолны …

Лоудстоуне Могул ХХК нь 2007 онд байгуулагдсан ба Монгол улсын 2 хот 17 аймагт уул уурхай, төмөр зам болон бусад төслүүдэд Кемп менежмент, катерингийн үйлчилгээг олон улсын чанар стандартын дагуу, үйлчлүүлэгчийн ...

PowerPoint help

PowerPoint help Topics by category Get started Troubleshoot problems Style and design Text, tables, and formatting Slide management Animation and visual effects Images and illustrations Video and audio Presentations and PDFs File management The PowerPoint workspace Need more help? Join the discussion Ask the community Get …

PowerPoint templates

Microsoft offers a wide variety of PowerPoint templates for free and premium PowerPoint templates for subscribers of Microsoft 365. Each of our templates for PowerPoint allow for stylized charts and graphs while still maintaining a professional tone.

Хариуцлагатай уул уурхай

Ингэснээр уул уурхайн бизнесийн талаарх нийтлэг ойлголтыг бий болгох зорилготой юм. Энэ хэсэгт уул уурхайн бизнест тулгардаг эрсдэл, хэлбэлзлийн талаар зөв …

What Is Microsoft PowerPoint and How Do I Use It?

PowerPoint presentations output to photo albums—complete with music or narrations—shareable on CDs, DVDs, or flash drives. The software supports charts, images, and org charts. Make your presentation into a web page for emailing purposes or as a promotion displayed on your company's website.

PowerPoint design templates | Microsoft Create

Use Microsoft PowerPoint to make your design unique. Swap out fonts, colors, design elements, animations, effects, and more to sync up with your style or brand. 3. Show it off When you're done, you're ready to present. Easily share your PowerPoint presentation if you want other people to contribute or provide comments.

Нээлттэй ажлын байр

Уул уурхайн орчинд ээлжээр хөдөө ажиллах боломжтой байх ... Бизнесийн удирдлага, Хууль эрх зүйн мэргэжлээр төгссөн байх ... Powerpoint гэх мэт Microsoft-ийн программууд дээр сайн ажиллах чадвартай ...