ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 2012 ОНЫ

Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээний өөрчлөлт нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн буюу макро ... зохицуулах тухай хуулинд "Стратегийн ач холбогдол бүхий үйл ажиллагаа" гэдэг нэр томъёоллыг

Монголын Хөрөнгийн Бирж

Та Хөрөнгийн зах зээлийн нэр ... бол бүх мөнгөөрөө нэг компанийн хувьцаа авснаас өөр өөр салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг хэд хэдэн компанийн хувьцаа худалдаж авахыг тараан байршуулалт гэдэг ...

Монголбанк

Энэ бичиг баримтын шалгалтаар банкны зээлийн үл ажиллагааны бодлого, журам, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, журмууд нь Монгол Улсын хууль, Монголбанкнаас гаргасан холбогдох бодлого ...

Хөрөнгийн зах зээл гэж юу вэ? | Forex.mn

Хөрөнгийн зах зээлийг өөрөөр капитал маркет гэдэг. Хувийн компаниуд болон засгийн газрууд тодорхой төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; бизнесээ санхүүжүүлэх, өргөтгөх; мөнгө, хөрөнгө оруулалтолох гэх мэт …

Монголын Хөрөнгийн Бирж

Олон улсын хэмжээнд хөрөнгийн зах зээлийн индексийн тооцоо, судалгааны чиглэлээр тэргүүлэгч Их Британийн FTSE групп Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийг "Хөгжиж буй" (Frontier Market) зах …

МОНГОЛ УЛС

ЭХЭБГ Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар ЖДБ Жижиг, дунд бизнес ҮЦЗЗХ Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль Сум Тосгон (Монгол Улс 360 сумтай) ТӨХ Төрийн өмчийн хороо

Хөрөнгийн зах зээл

Хороо нь тус байгууллагын хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалтын 38 зарчмыг хорооны үйл ажиллагаанд нийцүүлэх судалгаа хийх, "Өргөтгөсөн олон талт хамтын …

Хөрөнгийн зах зээл 2014 1 Монголын …

Манай оронд хөрөнгийн зах зээлийн үйл ажиллагаа бусад орнуудтай харьцуулахад төдийлөн сайн хөгжөөгүй боловч 2011 оноос хойш 2 Монголын Хөрөнгийн Бирж Хөрөнгийн зах зээл 2014 Хөрөнгийн …

Public Disclosure Authorized

хөрөнгийн зах зээлийг хөрөнгө босгох чадвартай болгон хөгжүүлэх боломжийг буй болгоход нөлөөлөл үзүүлж байна. 5. Засгийн газрын үнэт цаасны зах зээлийн үйл ажиллагааг сайжруулах нь амин

Монголын Хөрөнгийн Бирж

Хөрөнгийн зах зээл нь зах зээлийн ерөнхий төлөв байдал болон хувьцаат компанийн үйл ажиллагаатай уялдан өсч буурч тогтмол хэлбэлздэг бөгөөд үнэт цаасанд хөрөнгө оруулснаар оролцогчдын …

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ 2021 ОНД

Өдрийн дундаж арилжаа нь ₮5.7 тэрбумд хүрсэн хөрөнгийн зах зээлийн 2021 оны онцлох үйл явдлуудаас дурдвал. 30 нас хүрсэн нь: 2021 онд Монголын хөрөнгийн зах зээл үүсэж хөгжсөний 30 жилийн ой ...

Монголын Хөрөнгийн Бирж

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь хөрөнгийн зах зээлд ажиллах мэргэжлийн боловсон хүчний эрэлт, хэрэгцээг хангах, олон нийтэд үнэт цаасны зах зээлийн мэдлэг олгох, замаар үнэт цаасны зах ...