АГУУЛГА

Уул уурхайн салбарт байгаль орчныг хамгаалж, экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгална: - уул, уурхайн ашиглалтанд өртсөн талбайн нөхөн сэргээлтийг сайжруулах;

2021 Засгийн газрын тэтгэлэг

Тайваний засгийн газрын тэтгэлэг 2021. Монголын ард түмний Тайваний талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хоёр талын боловсролын салбарын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэхийн тулд Тайваний Боловсролын яамнаас 2021 оны ...

Уул уурхайн инженер

Гүний уурхайн дунд хугацааны төлөвлөлтийн инженер. Гүний уурхайн өрөмдлөг, тэсэлгээний инженер. Гүний уурхайн засвар үйлчилгээний инженер. …

Хюберт Х. Хамфригийн хөтөлбөр

Хюберт Х. Хамфригийн тэтгэлэгт хөтөлбөр нь арван сарын хугацаатай, магистрын түвшний зэргийн бус хөтөлбөр юм. Тус хөтөлбөр нь мэргэжлийн туршлагатай залуу манлайлагчдад АНУ-д ур чадвараа ...

Уул уурхайн инженер

Хаягдал чулуу, агааржуулалт, төслийн инженерчлэл, буцаан дүүргэх,нөөцийг тооцоолох болон нэг болон хэсэг талбайгаас материал ашиглах, …

Гарчиг Х ө т ө л б ө р 2 0 2 2

Тэтгэлэгийн эцсийн дүнг зарлах ө дө р Сонгон шалгаруулалтын эцсийн дүнг сургуулийн вебсайт дээр 2022 оны 5-р сарын 13-нд байрлуулах бөгөөд тэтгэлэг хүртэх сурагчдад үр дүнг и-мэйлээр мэдэгдэнэ.

ОЮУТНЫ ГАРЫН АВЛАГА

p.mi327 Ил уурхайн процесс 3 p.me385 Уурхайн телемеханик 3 p.me393 Үйлдвэрлэлийн дадлага i 1 p.me394 Үйлдвэрлэлийн дадлага ii 1 p.et341 Цах.хангамжийн реле хам.автоматик 3 p.me392 Уурхайн машин …

ХЭУБ-ын загвар маягт

ХЭУБ-ын загвар маягт. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн загвар маягт. Нэг гишүүнт ХХК-ийг үүсгэн байгуулах шийдвэр. Нэг үүсгэн байгуулагчтай ХХК-ийн дүрэм. Олон гишүүнтэй ХХК-ийг үүсгэн ...