Хромит и графит

Хромит (хромовая руда) - горная порода, сложенная хромшпинелидом. Минерал состава FeОСr2О3 также носит название хромит, он содержит 67,9% Сr2О3 и 32,1% FeО. В природе минерал хромит в чистом виде ...

Процессыг хэрхэн шинжлэх вэ?

Процессын шинжилгээний хамгийн энгийн арга бол ажиглалт бөгөөд үүнийг ажлын байрны зураг авалт, ажил гүйцэтгэгчтэй хийсэн ярилцлага, SWOT анализ хийх замаар хэрэгжүүлэх …