Хүн амын өсөлт ба бууралт by shuree shuree

Хүн амын тэсрэлтийн үе Хүн амын бууралтанд нөлөөлдөг хүчин зүйл: Дэлхийн хүн ам 100 гаруй жилийн өмнөхөөс 4 дахин нэмэгдсэн үүнийг хүн амын тэсрэлтийн үе гэдэг. Энэ тэсрэлтийн оргил үе нь 1960-аад он байсан бол үүнээс ...

Лекц-7 Хүний нийгэмшил | PDF

Үүнийг л товчхоноор. нийгэмших гэж нэрлэдэг. Нийгэмшил гэдэг нь тухайн нийгэмд амжилттай үйл ажиллагаа явуулахад хэрэг. болохуйц зан төлөвийн шинж, нийгмийн хэм хэмжээ үнэт зүйлсийг олж ...

ОЙ МОДНЫ ЭКОЛОГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

байгалийн хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр өсөж, буурахаас гадна хүнээс байгальтай харьцах явцдаа гаргасан шууд ба дам үйл ажиллагааны сөрөг үр дагаврын дүнд үй олноороо үржин

бутлуурын чулуу оргосон тоос

and more online.Дефектор нь халуун туузан тээрэм чулуу бутлуурын бутлуурыг зарах Аж үйлдвэрийн модон нунтаглалтын жижиглэх төхөөрөмж Учир нь нарийн тоос болгосноор нүүрсний гадаргуу багасаж,

Боловсролд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөөлөл

Уур амьсгалын өөрчлөлт сүүлийн хэдэн арван жилийн турш хөгжлийг сааруулж, эрсдэлийг нэмэгдүүлэх хүчин зүйл болоод байна. Гэсэн хэдий ч уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар дэлхийн хэмжээнд явагдсан хэлэлцүүлгүүд ...