Борооны ус зайлуулах суваг, таг

11. Борооны ус зайлуулах сувгийн таг. 500. 500. 100. М400. 70. Давуу тал: Нийслэлийн авто замын газраас баталсан зургийн дагуу япон улсын стандартад тулгуурлан өндөр чанартайгаар үйлдвэрлэнэ.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт. 3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 3.1.1."төвлөрсөн ус хангамж" гэж ус олборлох, цэвэршүүлэх, дамжуулах ...

Борооны ус хуримтлуулах систем

H2OG буюу борооны ус хуримтлуулах систем нь ус нөөцлөх арга, түүнийг хадгалах агуулах, хуримтуулагчийн үйлдвэрлэлд томоохон өөрчлөлтийг авчирсан байна. Суурилуулахад хялбар энэхүү ...

Хуулийн нэгдсэн портал сайт. 3.1.1."төвлөрсөн ус хангамж" гэж ус олборлох, цэвэршүүлэх, дамжуулах, түгээх зориулалт бүхий шугам сүлжээ, барилга байгууламжийг ашиглан хэрэглэгчийг стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр ...

УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР

УЛААНБААТАР ХОТЫН УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ. Монголчууд эрт үеэс эхлэн ус, бэлчээр сонгон нүүдэллэж ирсэн бөгөөд ус хангамжийн төвлөрсөн систем байгуулж ашиглах нөхцөл бүрдээгүй байжээ.

(DOC) Бохир гаргах | hulan goo

Шугаман худгийг бохир ус зайлуулах сүлжээний шулуун хэсэгт түүний голчоос нь хамааруулан тодорхой зайтайгаар, эргэлтийн худгийг шугам хоолой чиглэлээ өөрчилж байгаа газруудад, зангилааны худгийг хоолойн холболтын бүх цэгүүдэд, хяналтын худгийг хороололын буюу хашааны, үйлдвэрлэлийн газрын сүлжээг хотын сүлжээнд …