Уул уурхайн салбар авлигын 15 эрсдлээ тодорхойлов

Уул уурхайн салбарт авлигын ямар эрсдэл тулгарч буй талаарх судалгааны дүнг "Хараат бус судалгааны хүрээлэн" (IRIM)-ээс хийсэн бөгөөд уг салбар авлигад өртөмтгий байх хандлага илэрсэн хэмээн өнөөдөр Пума империал ...

1. Гол үр дүн ба бодлогын зөвлөмж

ч 2012 онд томоохон төрийн өмчит уул уурхайн компани болох Эрдэнэс Таван ... тэдгээрийн нэг бүрийн давуу болон сул талуудын талаар мэдлэг олгоход чиглэгдсэн ... ойлгоход хялбар мэдээ, мэдээлэл ...

Судалгааны танилцуулга

Уул уурхайн салбар дахь үндэсний эрх ... •Гэрээний давуу болон сул талуудыг задлан шинжлэх нь дараагийн гэрээнүүдэд ямар заалт тусгах шаардлагатай, ер нь Монголын уул ...