ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭ /асуулт, хариулт/

Гэрээг сунгая гэсэн боловч Дорж зөвшөөрөхгүй байна. Би энэ жилийн тариалалтаараа хохирох болоод байна. Зөвлөгөө өгнө үү. Хариулт: Асуулт: Би нэг цайны газар түрээслэн ажиллуулдаг юм ...

Ажил гүйцэтгэх гэрээ

Гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ хоёр ба түүнээс дээш удаа биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүй эсхүл гэрээнд заасан ажил, үр дүнг хүлээлгэн өгөх боломжгүй болсон тохиолдолд хөлс төлөхөөс татгалзан, гэрээг нэг талын санаачилгаар цуцлах эрхтэй. Захиалагч нь ажил гүйцэтгэгчийн ажлын хөлсийг гэрээнд заасны дагуу төлнө.

18700 тн нүүрсний гэрээ хийлээ

Нүүрсний хувьд чанартай, шаталт сайтай гэж үзэж байна. Өнгөрсөн өвөл Булган аймаг 16000 тн нүүрсээр өвөлжсөн. Энэ онд шинэ обьект, барилга байшин нэмэгдсэн тул ийнхүү нүүрсний хэмжээгээ ихэсгэлээ. "Илчит металл" ХХК нь 47650 төгрөгөөр нүүрсээ зарж борлуулах гэрээ хийсэн бөгөөд нийт 700 орчим сая …

ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ

1 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам"-ын хавсралт 1 (Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах Үлгэрчилсэн загвар)

Нүүрсний нөөц ба ашиглалт,нүүрсний шинж чанар ба бүтэц

Дэлхийн нүүрсний баталгаат нөөц, сая.тн (ДЭХЗ-н мэдээ) Оршил 1.Нүүрсний үүсэл 2.Нүүрсний нөөц 3.Нүүрсний ашиглалт 4.Нүүрсний шинж чанар 5.Нүүрсний бүтэц Нүүрс нь хар, хар хүрэн өнгөтэй, амархан шатдаг нэгэн төрлийн тунамал чулуулаг юм. Нүүрс нь эрчим хүчний үндсэн эх үүсвэр бөгөөд нүүрсний …

Нүүрсний нөөц ба ашиглалт,нүүрсний шинж чанар ба бүтэц

2.Нүүрсний нөөц 2.1 Дэлхийн нүүрсний нөөц Нүүрс ба хүрээлэн буй орчин Дэлхийн бүс нутгийн нүүрсний нөхөгдөх нөөц Экологийн талаас нүүрс нь байгаль орчинг хамгийн ихээр бохирдуулагч шатах ашигт малтмал юм. Нүүрсний ...

18700 тн нүүрсний гэрээ хийлээ

13:10:12. Булган аймаг энэ өвлийн нүүрсний гэрээгээ хийлээ. Сайхан сумын Эрээний уурхайн "Илчит металл"ХХК –тай 18700 тн нүүрсний гэрээг халаалтын улиралд авахаар болж эхний таталтуудаа ...

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ҮЙЛ …

Гэрээг дараах үе шаттайгаар байгуулна: 4.1. Бэлтгэл үе шат: 4.1.1.төрийн жинхэнэ албан хаагч нь тухайн жилийн гэрээнд тусгах ажил, үйлчилгээ, үүний дотор тусгай ажил үйлчилгээ, тэдгээрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн талаар менежерт урьдчилан танилцуулж, чиглэл авсан байх; 4.1.2.менежерийн гэрээ байгуулагдан …

Хэрхэн мэдэгдэл (үлгэр) бичих: төрөл, журам

гэрээний өдөр (цаг хугацааны), дараа нь өдөр чиглэсэн, эсвэл эргэн төлөх нь хуулиар хамгаалагдсан хуулиар тогтоох; мэдэгдэл нэгтгэлийн үйлдэл илгээсэн байна. харгалзан эдгээр нарийн ялгааг бүх удаа, нэг өр мэдэгдлийг хэрхэн бичих харж болно. Иргэдийн энэ төрлийн тухай захидал хүлээн авах болно: "Өрийн сануулга гарсан …

Нүүрсний ангилал Нүүрсний ангилал нь нүүрсний нөөц, …

Нүүрсний ангилал ОХУ-ийн нүүрсний ангилал Элементийн шинжилгээ Техник шинжилгээ Дулаан ялгаруулах чадвар (q) Бөсөх шинж чанар Чөлөөт хөөлтийн зэрэг (si) pогийн ба g индекс (ri, gi) Грей-Кинг коксын төрөл (gk) Генетик ангилал ...