inspection.gov.mn

Хяналтын байгууллага: Шалгуулагч этгээдийн нэр: ... АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС ... шатны бүртгэлийн маягт, зөвшөөрлийн хуудсаар бүрэн ...

Үндэсний

Үндэсний үйлдвэрийн эмийн бүртгэлийн материалыг шалгах хуудас ... тэдгээрийн чанар, аюулгүй байдлыг баталгаажуулсан баримт; 9 Бүтээгдэхүүний орц, найрлага, аюулгүй байдлын ...

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

8.ӨРГӨХ, ЗӨӨХ, ТЭЭВЭРЛЭХ МЕХАНИЗМЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА Өргөх, зөөх хэрэгслийн техникийн аюулгүй байдлыг хариуцсан ажилтантай Тоормозны …

MNS 6419 : 2021

чанар, аюулгүй байдлыг ханган ажиллана. заавар, удирдамжийн дагуу багаар үзүүлж, техник, технологийг сайжруулах арга хэрэгслийг нэвтрүүлэн ажиллана. төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлнэ.

1 2 3 4 5 6

хийлгэж аюулгүй байдлыг баталгаажуулдаг,энэтухайбүртгэл хөтөлдөг 0 20 60 Түүхийгэдэс,анханшатныболон эцсийн боловсруулалт хийсэн бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл хөтөлж ...

Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, хүнс болон эмийн аюулгүй байдлыг хангуулна. Шалгуур 1. Эрүүл ахуйн нян судлалын шинжээчдийг бүрэн хамруулна.

Хяналтын хуудас

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 2011 оноос хяналт шалгалт хийхдээ хяналтын хуудсыг ашиглаж байна. Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг ...

Хяналтын хуудас

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 2011 оноос хяналт шалгалт хийхдээ хяналтын хуудсыг ашиглаж байна. Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, …

old.legalinfo.mn

6.1.1. дохио бол хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, галт тэрэгний хөдөлгөөн, сэлгээний ажлыг тодорхой зохион байгуулахад зориулагдана. 6.1.2. дохио бол үг дуугүй биелүүлбэл зохих тушаал мөн.

Засгийн газрын 2016 оны 339 дүгээр

Хоёр. Галын аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлага бүхий албан тушаалтан нь тухайн байгууллагын барилга байгууламж, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд галын аюулгүй байдлыг хангах үүрэг хүлээнэ.

хүнсний аюулгүй байдал, дотоод хяналтын чиглэлээр сургалтад хамрагдсан, бүртгэлтэй 0 9 24 Жижиглэн худалдааны газар, түүний стандартын 5.11.3 Ажиллагсад нь хөдөлмөр хамгааллын