САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

"Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК-ийн 2019 оны санхүүгийн тайланг Үндэсний аудитын газарт 2020 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01/490 дугаар бүхий албан бичгээр ирүүлсэн байна.

Тайлангийн маягт, бөглөх заавар

Тайлангийн маягт, бөглөх заавар. ТЕГ-ын даргын 2018 оны 03 сарын 07-ны өдрийн А/37 дугаар тушаалаар батлагдсан Тайлангийн маягт / ТТ-11, ТТ-11 (1), ТТ-11 (2), ТТ-11 (3), ТТ-11 (4)/ нөхөх заавар. 2017.10.30.А/191 Мөнгөн ...

Statement Mongolia Mision_27Sep2017_MONGOLIAN

Энэ бүхнийг зөв хийсэн тэр л тохиолдолд уул уурхайн үйл ажиллагаа нь улс орны хувьд төдийгүй уул уурхайн үйл ажиллагаа шууд нөлөөлж буй тухайн орон нутгийн ард иргэдэд үр өгөөжөө өгөх болно.

Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциаци

Танилцуулга. Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциаци нь эрдэс баялгийн салбарт үйлдвэрлэл, эрдэс баялгийн салбарт үйлдвэрлэл, эрдэм шинжилгээ, зураг төсөл, үйлчилгээ, сургалт, явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллага ...

2.2. Төрийн бус байгууллага нь дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 2.2.1. геологи, уул уурхайн салбарын мэргэжилтнүүдэд мэргэшсэн мэргэжилтний эрх олгох асуудлыг хэрэгжүүлэх хүрээнд төрийн ...

ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

нь тус арга хэмжээний талаар хамгийн түрүүнд олон нийтээс буюу албан бус эх сурвалжаас мэдээлэл авсан бол хамгийн үнэн бодит мэдээллийг банкнаас (19.4 хувь нь) авсан байна.

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын. 2021 оны 07 дугаар сарын 27 -ны өдрийн. А/195 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт . ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ . Нэг. Нийтлэг үндэслэл . Хоёр.

POLICY INSIGHTS МОНГОЛ УЛСЫН ҮЙЛДВЭРИЙН …

бус ул орнуудын туршлагуудыг Монгол улсын Засгийн газар судалж хямралыг даван туулах бодлого төлөвлөлтөд ашиглах боломжтой. 2020 он 9-р сарын 18-ны өдөр ЭЗХАХБ-ын ЕвроАзийн Цахим хурлын үеэр

УУЛ УУРХАЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД

а) Уул уурхайн төслүүдэд олон нийтийн оролцооны муу туршлага. 26 б) Уул уурхайн төслүүдэд нийгмийн бүлгийн оролцоог хангах сайн туршлагууд: 29 6. Улс төрийн ба эрх зүйн орчин 33

УУРХАЙН ХААЛТ БОЛОН НӨХӨН …

уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн нөөц болон холбогдох хөрөнгийг СТОУС-д заасны дагуу хүлээн зөвшөөрнө. Уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн нөөц санг …

Public Disclosure Authorized МОНГОЛ УЛС: УУЛ …

уул уурхайн салбараас хамаарах хамаарал нэмэгдэхээр байна. Уул уурхайн салбарын хурдацтай хөгжлийн боломжит үр ашгаас эмэгтэйчүүд хүртэж амжилгүй хоцрох хандлагатай байдаг тохиолдол бий. 1

2012 оны 1 дүгээр сарын 20

Тайланг 2010 оны 10, 12 сар болон 2011 оны 5, 9 сард Улаанбаатар хотод ажилласан ... Малчид болон албан бус секторт ажиллагсадын тусгай хэрэгцээ шаардлагыг ... Уул уурхайн салбарын өсөлттэй уялдан ...

тайланг тушаах хугацаа /Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ /Энэ хэсгийг 2004 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/