2013 оны 4 р сар

2013 онд нэгдсэн төсвийн төлөв байдал өмнөх оныхтой төстэй байхаар байна; төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн дагуу ДНБ - ий 2 хувиас хэтрэх ѐсгүй боловч ...

Бодлогын Баримт Бичиг

8. Ази, Номхон далайн бүсийн эрчим хүчний өнөөгийн ба ойрын ирээдүйн хэрэглээний цар хүрээ нь ихээхэн ноцтой үр дагавартай нүүр тулах байдлыг бий болгохоор байна.

Судалгааны ажлын сэдэв

Хэрэглэгчийн зан төлөв ба байгууллагын зан төлөв ... крипто валют түүний ирээдүйн чиг хандлага ... ХАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өртөг тооцох, төсөв, тайлан бэлтгэх ...

(PDF) Сүү сүүн бүтээгдэхүүний кластерт оролцогч …

Энэхүү бүтээлдээ Монголын гүн ухааны байхуйн үзлийг (метафизик) арга зүйн шинэлэг баримтлалаар тодорхой ойлголтуудын жишээн дээр тодруулан гаргаж, түүний хувьсал өөрчлөлт, өнөөгийн төлөв байдлыг товч байдлаар ...

Судалгааны ажлын сэдэв

Хэрэглэгчийн зан төлөв ба байгууллагын зан төлөв ... крипто валют түүний ирээдүйн чиг хандлага ... ХАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өртөг тооцох, төсөв, тайлан …

Номын сан судлал

Үүнээс: Нийтийн – 373 Их дээд сургуулийн - 101 Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн - 54 Ерөнхий боловсролын сургуулийн - 817 Эрдэм шинжилгээний - 44 Бусад гэсэн тодотголтой 120 номын сан байна.

Худалдааны 100 жил

Худалдааны салбарын хүний нөөцийн ур чадварын хэрэгцээ шаардлага: Өнөө ба ирээдүйн төлөв; Доктор Ц.Цэцэгмаа, ХҮИС; Доктор М.Должин, ХҮИС