СЭТГЭЛ САНААНЫ ГЭМ ХОРЫН ТУХАЙ

Уг зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Бусдын нэр, төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан мэдээ тараасан этгээд түүнийгээ бодит байдалд нийцэж байгааг нотолж чадахгүй бол эд хөрөнгийн гэм ...

Энэтхэг дэх Harappan Culture, Ерөнхий тойм

Хараппан соёл иргэншил. Энэтхэгт хүн төрөлхтний үйл ажиллагааны эхний ул мөр нь Палеолитийн эрин үе рүү шилжиж, энэ үеэс хойш МЭӨ 400,000-200000 МЭӨ чулуун багаж, агуйн зураг Өмнөд Азийн олон хэсэгт нээгдэв.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 дэх заалтад тус тус заасны дагуу дараах албан тушаалтан мэдүүлгээ Авлигатай тэмцэх газарт гаргаж өгнө: Улсын сайд, дэд сайд; зөвлөлийн дарга, гишүүн;

Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн II хэлтэс

Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс нь 2015 оны 1 дүгээр улиралд Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол, Хууль зүйн сайдын тушаал өгсөн үүрэг даалгавар ...