ХУРААНГҮЙ

Уул уурхайн салбар өргөжин тэлэхийн хирээр улам өргөн хүрээний боломжууд нээгдх хэдий ч нийт ажиллах хүчний 40% орчмыг ажлаар хангаж байгаа өндөр ур чадвар шаарддаггүй хөдөө аж ахуйн ...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Байгаль орчны яам. Featured article АНУ-ЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЯАМНЫ ОЙН АЛБАНЫ ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ ЗЭРЛЭГ АМЬТАН, УРГАМЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ...

April 2011 Issue 2011/1

Байгаль орчны хөтөлбөрөөр дамжуулан ногоон эдийн засгийн санаачлагыг дараахь гурван хүрээнд хэрэгжүүлж эхэлсэн. Үүнд: 1) байгаль орчны үйлчилгээг тухайн улсын болон улсын эдийн

товч дүгнэлт

бэрхшээл нь хувь хүн эрүүл мэндийн нөхцөл байдал (тухайлбал: тархины саа, даун синдром, гутрал) болон орчны хүчин зүйл (тухайлбал: сөрөг хандлага, тээврийн хэрэгсэл, нийтийн

Panda

Малчид, нутгийн иргэд, Байгаль орчны ТББ, орон нутгийн удирдлага, албан хаагч Байгаль орчны үнэлгээ, аудитын эрх бүхий аж ахуй нэгжүүд (ААН) төслийн үйл ажиллагаанд хамрагдсан.

УУЛ УУРХАЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД

5. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ) -ний үйл явц дахь олон нийтийн оролцооны тулгараад буй сорилтууд 25 а) Уул уурхайн төслүүдэд олон нийтийн оролцооны муу туршлага. 26

Хариуцлагатай уул уурхай

Энэхүү модуль нь уул уурхайн мэргэжлийн буюу салбарын биш хүмүүст уул уурхайн үйл ажиллагааны талаарх суурь ойлголт, тулгарч буй бэрхшээл, бизнесийн …

Сургагч багш нарт зориулав.

Монгол Улсад уул уурхайн салбарын оролцогч талуудад тулгарч буй бэрхшээл нь мэдээллийн хомсдол юм. Энэ нөхцөл байдлаас шалтгаалан талуудын хооронд үл ойлголцол үүсдэг тул хамтран