Ил уурхайн овоолгын болон догол, мөрөгцгийн хөдөлгөөнт замын мурийн хэмжээг ажиллаж буй машин тоног төхөөрөмж, ажиллах нөхцөл, хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үзүүлэлтээс хамааруулан ...

Уул уурхайн тоног төхөөрөмж

ХУУЧИН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, МАШИН МЕХАНИЗМ 1. Банкны барьцаанд хураагдсан 2. Дуудлага худалдаагаар борлуулах бүх төрлийн машин механизм, тоног төхөөрөмж. 3. Лизингээр авах болможтой. Утас: 8808 4178

ГАРЫН АВЛАГА

зориулалттай тэсрэх бодис бэлтгэхээр зориулан бэлтгэсэн хольцуудыг хэлнэ. 1 Тэсрэх материалыг аюулын зэргээр нь дараах байдлаар ангилна. Тэсрэх материалын хамтатгах бүлгийн ангилал2

Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм

Машинч, туслах машинчийг өөр машин, тоног төхөөрөмж дээр түр хугацаагаар ажиллуулах бол эдгээр машин, механизмын цахилгаан хангамжийн сүлжээ, эх үүсгүүртэй танилцуулсан байна. 9.

Ил уурхайн төмөр замын дээд хийц, овор, мурийлт, налуугийн хэмжээ болон дохиолол, холбоо ашиглалтын байдалд үйлдвэрийн захиргаанаас тогтоосон …

Засгийн газрын 2016 оны 339 дүгээр

2.2.3. тэсрэх, галын аюултай болон галын аюултай бодис, материалын хадгалалт, ... зөвшөөрөгдөх хэм хэмжээ; 2.2.4. ил гал хэрэглэх, галтай ажил явуулах журам, тээврийн хэрэгслийн зам, гарц, тамхи ...

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Технологийн зориулалтаар ашиглагдаж буй бодис материалын тэсрэх, шатах галын аюулын шинж чанар, хадгалагдаж буй хэмжээгээр нь барилга, өрөө тасалгааг А.Б.В.Г.Д гэсэн ангилалд хуваана 6.1.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, МЭДЭЭ

Ашиглаж буй химийн бодисын нэр, төрөл, тоо хэмжээ, үндсэн үзүүлэлт, ... тоног төхөөрөмж, тэсрэх материалын агуулах, тэсрэх материалын нэр төрөл, тоо хэмжээ, хангамжийн эх үүсвэр, гэрээлэлт ...

Ил уурхайн овоолгын болон догол, мөрөгцөгийн хөдөлгөөнт замын мурийн хэмжээг ажиллаж буй машин тоног төхөөрөмж, ажиллах нөхцөл, хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үзүүлэлтээс хамааруулан ...