Бодлогын Баримт Бичиг

Өнөөгийн тулгарч буй бэрхшээлүүд, хэтийн төлөв болон Ази, Номхон далайн ... ны 4 дэх Үнэлгээний Тайлан: Бодлого боловсруулагч нарт зориулсан Ажлын хэсэг i-ийн тайлангийн

Цементийн хомсдолд юу нөлөөлөв

Цементийн ... " ХХК "Нөөц бүрдүүлэх шаардлагатай болсон учир нийслэл дэх үйлдвэр нь тавдугаар сарын 15-аас зургаадугаар сарын 1 хүртэлх хугацаанд нийлүүлэлтээ зогсоох шаардлагатай болсон ...

НҮБ-75 Санаачилга. 2020 он ба ирээдүй

Өөр нэг чухал асуудал бол нийгмийн сүлжээнд тулгарч буй бэрхшээлүүд юм. Үг хэлж, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө гэдэг нэрийн дор хийсэн үйлдлээ зөвтгөхийг хичээх хандлагатай тэдгээр ...