гидравликийн хууль

/ Уг тэгшитгэлээр шингэний энерги хадгалагдах хуулийг тайлбарлана . Аглуун бус, үл шахагдах шингэний тогтмол урсгалд бүрэн даралт болон потенциал,хурдны ба кинетик энергийн нийлбэр ...

ДААЛГАВРЫН САН

1. Их масстай бие удаан халж, их энерги хэрэглэнэ. 2. Бага масстай бие удаан халж, их энерги хэрэглэнэ. 3. Биеийн халахдаа авсан энергийн хэмжээ нь масстай урвуу хамааралтай. 4.

ФИЗИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ДААЛГАВАР

18. Конвекцоор дулааны энерги зөөгдөхийг илэрхийлсэн өгүүлбэрүүдээс БУРУУГ нь сонгоно уу? /1 оноо / a. Хий шингэний урсгалаар дулааны энерги зөөгдөх үзэгдлийг конвекц гэнэ.

Хими 11 цөм

Өгсөн протоны тоо, цэнэгийг ашиглан атомын болон ионы электронт бүтцийг томьёогоор илэрхийлэх 11.1.1б. Моль нэр томьёог ашиглан урвалд оролцож буй бодисын масс, хийн эзэлхүүн, уусмалын ...

нунтаглалт

АГУУЛГА Нунтаглалт гэж юу вэ? Нунтаглалтын зэрэг Нунтаглалтын кинетик Нунтаглалтын технологи ба схемүүд Нунтаглах процест нөлөөлөх хүчин зүйлүүд Тээрмийн төрөл ба ангилал

шингэн ба хийн механик

шингэн ба хийн механик. Зохиогч: Ц. Эрдэнэцэцэг. Хамтран зохиогч: [С.Батмөнх:M.HS01], [Ч.Мангалжалав:M.HD02], [Ч.Даваасамбуу:M.HS03] Үйл явц: Редакторласан. Бүтээлийн товч тайлбар: Шингэн ба хийн динамик ...

Автомашины аккумуляторын ашиглалт

Аккумуляторыг -50°С-аас +50°С хэмийн нөхцөлд хадгална. Сар бүр шингэний нягтралыг шалгаж байх. Хэрэв нягтрал нь 1.26-1.28-аас 0.03г/см-ээс ихээр унасан, гүйдэл нь 12.5В-оос доош 10.5В-оос дээш байх ...