Шилдэг 7 үйлдвэрийн бохир ус цэвэрлэх шилдэг технологи

Энэхүү үйлдвэрийн бохир ус цэвэрлэх технологид цэвэршүүлэх шингэнийг таталцлын хүчээр тэжээдэг эсвэл центрифугийн оролт руу шахдаг бөгөөд дараа нь шингэн нь ихэвчлэн цилиндр хэлбэртэй оролтонд маш өндөр ...

Хийн кинетик онолын үндэс – Soniuch

Хийн кинетик онолын үндсэн тэгшитгэл: Хийн молекулын масс нь m, дундаж квадрат хурд нь υ ∘ бол даралт нь: p = 1 3 n m υ ∘ 2. T температуртай n концентрацитай хийн даралт нь: p = N V k T = n k T. Энд k нь ...

Энерги гэж юу вэ? by solongo dorjpalam

Кинетик энерги. Биетийн кинетик энерги нь тухайн биетийн хөдөлгөөнөөс үүсэл хамааралтай энергийг хэлнэ. Аливаа биеийн ажил гүйцэтгэх чадварыг энерги илэрхийлнэ. Механик энерги нь ...

Yysmaliin orchin

Бодолт: а. рн=-lg 10 –3 м/л рн=3 энэ уусмал хүчиллэг орчинтой байна. б. [OH] = 10 -14 / [ H+] = 10 -14 / 10 –3 =10 -11 м/л в. лакмус метилоранж фенолфталейн өнгөгүй. 7. Бие дааж дараах …