Багш нар: Унших материалууд

21.1.3.үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ; 21.1.4.хөдөлмөрийн нөхцөл. бол хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсанд тооцохгүй. төгөлдөр бус байна. 23 дугаар зүйл.Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛ ЭРХЭЛДЭГ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЦАЛИНГИЙН …

3. ЭНЭ ТОГТООЛ ГАРСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН "ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ" ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН 472 ДУГААР ТОГТООЛЫН 1 ДЭХ ЗААЛТЫН "ШИНЖЛЭХ ...

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД: Та цалингаа өөрөө бодож …

Иргэдийн санхүүгийн боловсролд зориулж үндсэн цалингаас Нийгмийн даатгалын шимтгэл (НДШ), Хувь хүний орлогын албан татвар (ХХОАТ), гарт олгох цалингийн хувь хэмжээ, мөн түүнчлэн ажил олгогч байгууллагын төлөх НДШ ...

Үйлдвэрлэлийн менежмент

Үйлдвэрлэлийн хэмжээ, байршлаас зах зээлийн хэмжээ, байршил шууд хамаарна. ... Үнэ ба цалингийн өсөлт хөдөлмөрийн бүтээмжийн өсөлтийг дагадагүтэй уялдан хөдөлмөрийн бүтээмжийн өсөлт нь ...

Zangia.mn-ийн ээлжит цалин хөлсний судалгаа эхэллээ

Зангиа Портал ХХК нь бизнесийн байгууллагуудын мэдээлэлд үндэслэн цалин хөлсний судалгааг жил бүр боловсруулан гаргадаг бөгөөд 4 дэх жилдээ тус судалгааг хийж байна. Энэхүү судалгаа нь салбар болон албан тушаал нэг ...

Монгол улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ

Монгол Улс дахь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлс, ажилчдын цалин хөлс, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ юм. Энэ дүнг Монголын засгийн газар шийдвэрлэдэг. 2017 оноос эхлэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ сард ₮240000 буюу $98.75 байна. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2013 онд 25 хувиар өсгөсөн. Монголд хөдөлмөрийн н…