Салбарууд | BSI

Аудит, эрсдэл, дагаж мөрдөх, нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний менежментийн програм хангамжийн хэрэгсэл, шийдлүүд . Салбарууд Салбарууд ... x. Хүнс > ...

Lecture 1

1. ЦАХИЛГААН ХЭЛХЭЭНИЙ ОНОЛ‐1 ДОКТОР, ПРОФЕССОР Ю.ЦЭДЭНСҮРЭН. 2. ЦАХИ ЛГААН ХЭЛХЭЭНИЙ ХУУЛИУД БА ЭЛЕМЕНТ, …

10 р анги сонгохын бодлого

1. 10-р анги бие даах бодлого 1. Хэлхээний 4ом эсэргүүцэлтэй хэсэг дээрхи хүчдэл 2В бол энэ хэсэгт гүйдлийн хүч ямар утгатай байх вэ? a. 2А b. 8А с. 0,5А d. 1А 2. R=4 ом бол зураг дээрх …

хэлхээний хуулиуд

1. ХЭЛХЭЭНИЙ ХУУЛИУД • Хэлхээнд оролцож байгаа элементүүдийн цуглуулгаас хамааран хүчдэл гүйдлийн харьцаа өөр төлөвт оршино. • Энэхүү харьцаа,тэдгээрт оролцох илэрхийллүүд нь …

Бидний үйлчилгээ | BSI

Ханган нийлүүлэлтийн хэлхээний шийдлүүд. Таны ханган нийлүүлэлтийн хэлхээ хэр найдвартай вэ? Хэлхээ тасалдвал таны бизнесд ямар хохирол учирах вэ? Бид танд …

Health, safety and well-being | Prioritizing people | BSI

Achieving sustainable resilience relies on a robust approach to health, safety and well-being to drive trust and foster a culture of care that skilfully balances the needs of people, purpose and profit. To achieve your organization's value-driven vision, do the smart thing; prioritize your people and choose BSI, the world's best practice ...

Эсэргүүцэл, Омын хууль

Эсэргүүцэл ба. Омын хууль. 1. Модуль: Эсэргүүцэл ба Омын хууль. Модулийн үндэслэл. Энэ модулийн материалын агуулга нь суралцагчид хэлхээний гүйдэлд. үзүүлэх эсэргүүцлийн тухай мэдлэг өгөхөд ...

Тогтвортой байдал ба тойрог эдийн засаг | BSI

Бид хаягдалгүй байх, эх үүсвэрийг үр дүнтэй ашиглах, эко-дизайн ба үйлдвэрлэлд дахин ашиглахыг дэмждэг хэд хэдэн стандартыг аль хэдийн боловсруулж амжсан. Хэдийгээр дан тойрог эдийн засаг, эх үүсвэрийн менежментийн ...

ЦТО Е1 гарын авлага

1. Хэлхээний бүх хэсэг дээрх гүйдлийн хүч нь ижил утгатай байна. i=i1=i2=i3=…=in Цуваа холбосон үед гүйдэл салаалдаггүй.Иймд гүйдлийн тоон утга нь хэлхээний бүх хэсэг дээр ижил байна. 2.

Дижитал дэд станц

Орчин үеийн дэвшилтэт шийдлүүд October 25, 2017 Slide 39 Зардлыг хэмжээгээр бууруулах боломжууд: Бага зайн шаардлага – жижиг панел/ жижиг барилга 2 догч хэлхээний эрчим хүчний хэрэглээ бага

Цахилгаан Одоогийн тодорхойлолт

Ohm-ийн хууль нь цахилгаан хэлхээний хэлхээнд цахилгаан инженерүүдэд хэрэглэгддэг. AC ба DC Цахилгааны гүйдэл AC ба DC гэсэн товчлолууд нь одоогийн болон хүчдэлийг өөрчилдөг шиг зүгээр л ...